Polityka Prywatności

Aktualizacja: 17 października 2022

RODO – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

 1. Administratorami danych osobowych są:
  Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Magiczny Most ul. Kochanowskiego 43a w Warszawie w imieniu i na rzecz którego działa: Magiczny Most Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 43a, w Warszawie, posługująca się numerem NIP: 1182195753 Regon: 383581276
  oraz
  Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Magiczny Most 2.0 ul. Kochanowskiego 45a w Warszawie w imieniu i na rzecz którego działa: Magiczny Most 2.0 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 45a, w Warszawie, posługująca się numerem NIP: 1182241973 Regon: 522056404.
 2. Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego funkcję pełni Grzegorz Jarmulski. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mailowo: przedszkole@magicznymost.pl
 3. Celem zbierania danych osobowych jest:
  a. przeprowadzenie rekrutacji dzieci do Przedszkola
  b. rekrutacja pracowników
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt. a i c) RODO.
 5. Udostępnianie danych:
  a. dane Rodziców oraz dane dziecka mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  b. dane osób ubiegających się o pracę w naszych placówkach nie będą udostępniane żadnym osobom ani podmiotom zewnętrzym
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 7. Przechowywanie danych:
  a. dane osobowe Rodziców oraz  dziecka będą przechowywane przez okres jego edukacji oraz po jej zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami
  b. dane osób ubiegających się o pracę w naszych placówkach będę przechowywane na czas potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Pani/Pana danenie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO

Pliki cookies i inne technologie

Niektóre obszary i funkcje strony internetowej Magiczny Most mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych wpisanych w formularz kontaktowy. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Na stronie internetowej Magiczny Most używane są pliki cookie innych podmiotów:

Google Analytics 4; więcej informacji można znaleźć na stronie.

Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować tę usługę i doświadczenia. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie, itp.), co umożliwia nam budowanie i utrzymywanie naszych usług w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej tożsamości), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do korzystania z witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "O Hotjar" na stronie pomocy technicznej Hotjar.

Ustawienia cookie.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie internetowej Magiczny Most.
 2. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowej Magiczny Most, a także dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
Close Cookie Preference Manager
Preferencje Ciasteczek
Klikając „Zgoda na wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny. Więcej informacji
Podstawowe pliki (Zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do podstawowego działania witryny.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.