Terapia /
Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Polskie godło - Orzeł na białej tarczy.
Ważne!
Program przedszkolny tworzony jest zgodnie z rozporządzeniem MEN i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci.

W Magicznym Moście podstawą pracy z naszymi podopiecznymi jest podejście behawioralne (a dokładnie Stosowana Analiza Zachowania, z ang. Applied Behavior Analysis), ponieważ wcześnie podjęta intensywna terapia behawioralna przynosi najlepsze rezultaty (o czym świadczą liczne obiektywne badania naukowe).

Dziewczynka w przedszkolu.

Behawioralny proces terapeutyczno-edukacyjny ma na celu ukształtowanie u dziecka ze spektrum autyzmu
jak największej ilości zachowań adaptacyjnych,
które umożliwią mu jak najlepsze funkcjonowanie
w środowisku.

O skuteczności interwencji terapeutycznych podejmowanych w celu wczesnego wspomagania rozwoju WWR u dzieci z autyzmem można przeczytać
w raporcie National Autism Center (www.nationalautismcenter.org).
Podsumowanie badań w języku angielskim można znaleźć na stronie organizacji, a przetłumaczone wyniki raportu tutaj.

"Drogą do osiągnięcia celu jest przede wszystkim systematyczność we wzmacnianiu zachowań pożądanych."

Wczesna Interwencja Behawioralna –
na czym dokładnie polega?

Badania przeprowadzone przez naukowców dowiodły, że w pierwszych latach życia mózg dziecka odznacza się wyjątkową plastycznością, z łatwością przystosowując się do nowego środowiska i chłonąć wiedzę.

To właśnie dlatego opracowano terapię dla dzieci autystycznych, której celem jest wczesna interwencja behawioralna. Te specjalistyczne i kompleksowe działania skutecznie stymulują komunikację oraz rozwój maluchów
z zaburzeniem autyzmu.

Wycinanka z papieru w kształcie mógu.
Chłopiec bawi się plasteliną.

W ramach zajęć rozwijana jest motoryka, mowa i język, operacje poznawcze, zmysły itp. Taką terapią mogą zostać objęte nie tylko dzieci autystyczne, ale także z niepełnosprawnością intelektualną, z deficytami ruchowymi, jak i opóźnionym oraz nieharmonijnym rozwojem mowy.

Przy tej metodzie konieczne staje się rozłożenie umiejętności na mniejsze, możliwe do osiągnięcia etapy częściowe, gdzie każdy element uczony jest oddzielnie, tak, aby dokładać kolejne do tych już opanowanych.

Proces uczenia się u dzieci ze spektrum autyzmu jest bardzo zróżnicowany, dlatego tak ważne jest utrzymywanie uczonych umiejętności w środowisku,
tzn. w różnych miejscach, z różnymi osobami i na różnych przedmiotach, tak, aby dziecko mogło zacząć je wykorzystywać na co dzień.

Podczas zajęć terapeutyczno-edukacyjnych realizowane są 3 podstawowe cele:

1

Rozwijanie deficytowych zachowań czyli takich, które uważa się za typowe i pożądane u dziecka
w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale – np. motywacja, naśladowanie, prawidłowa mowa, adekwatne okazywanie uczuć, zabawa tematyczna, samoobsługa itp..

2

Redukowanie niepożądanych zachowań destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, autostymulacyjnych, rytualistycznych, zakłócających naukę, nieprawidłowych reakcji emocjonalnych, odmawiania jedzenia, nieprawidłowej mowy.

3

Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii
w czasie (zachowanie jest zgeneralizowane, wówczas gdy jest trwałe, pojawia się w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz rozszerza się na zachowania pokrewne. Jeżeli generalizacja nie następuje, terapia ma jedynie ograniczoną wartość).

Chrupa dzieci bawi się w otoczeniu przyrody.

Ostatecznym celem terapii jest kształtowanie u dziecka umiejętności umożliwiających mu uczenie się ze środowiska oraz tego, jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku i jego rodzinie
w funkcjonowaniu społecznym.

W tym celu w naszych placówkach zapewniamy podopiecznym:

1. codzienną terapię z psychologiem / pedagogiem specjalnym

2. codzienną terapię logopedyczną

3. codzienną pracę z fizjoterapeutą / terapeutą SI

4. codzienną terapię grupową, w maksymalnie 4 – 5 osobowych grupach, podczas której organizowane będą zajęcia wspomagające, tj.: dogoterapia, muzykoterapia, sensoplastyka, polisensoryka, bajkoterapia, eksperymenty, Trening Jedzenia, Trening Czystości, Terapia Ręki, Terapia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Trening Umiejętności Społecznych.


Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) w Warszawie.

Zadbaj o właściwy rozwój swojego dziecka już dziś!

Skontaktuj się z nam, służymy profesjonalną pomocą.
FORMULARZ ZAPISU
KONTAKT
Close Cookie Preference Manager
Preferencje Ciasteczek
Klikając „Zgoda na wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny. Więcej informacji
Podstawowe pliki (Zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do podstawowego działania witryny.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.